3d scanování

zpětné inženýrství

s rostoucí popularitou počítačového designu (CAD = computer-aided design), se stává zpětné inženýrstvý (reverse enginering) používanou a spolehlivou metodou pro vytvoření 3D virtuálních modelů z fyzických reálných součástek. Proces zpětného inženýrstvý zahrnuje změření dané součástky a poté jeho rekonstrukci jako 3D model v počítačovém programu. Oběkt může být změřen pomocí 3D scanovací technologie jako:

tyto změřená (nascenovaná) data jsou většinou ve formě "point clouds", chybý jim topologické informace a pro větší použitelnost jsou často přetvářena a modelována do lépe použitelných forem jako jsou například: oběkt definovaný trojůhelníky (mesh), povrch definovaný nurbs křivkami, nebo CAD model.

zpětné inženýrství se často používá v byznysu pro převedení existující fyzické geometrie do digitálního produkčního prostředí, kde se produkt následně:

point cloud:

point cloud nebo česky mrak bodů (viz obrázek 1) je soubor bodů uspořádaných v nějakém systému. V trojrozměrném prostoru jsou tyto body většinou definovány osou x, y a z a často reprezentují vnější povrch oběktu. Pro převod na mesh (viz obrázek 2) existuje mnoho různých postupů. Některé z nich jako například "Delaunay triangulation" a "alpha shapes" budují síť trojúhelníků přes jednotlivé body point cloudu, jiné konvertují body do voxelů a pak budují "implicitní povrch" definovaný pomocí počítačového algoritmu "marching cubes".